Επικινδυνότητα , Risk

Η διαδικασία αξιολόγησης της πιθανότητας και της σοβαρότητας μιας αρνητικής επίπτωσης στον άνθρωπο ή το περιβάλλον που συμβαίνει μετά από έκθεση σε μια πηγή κινδύνου υπό καθορισμένες συνθήκες

© 2023 foodbites