Συμπληρώματα διατροφής

Ενωσιακή Νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 διέπει την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

Βοηθητικά έγγραφα

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση άλλων ουσιών εκτός από τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία στα συμπληρώματα διατροφής

 

Εθνική νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Γ5α/53625 – 21.09.2017

© 2024 foodbites