Τι απαιτείται να δηλώνεται στον κατάλογο των συστατικών ενός τροφίμου ως προς τα πρόσθετα που περιέχει;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1169/2011, τα πρόσθετα θεωρούνται συστατικά και συνεπώς πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο των συστατικών
Ο γενικός κανόνας που ισχύει για την επισήμανση των προσθέτων, είναι ότι αναγράφεται η λειτουργική τους κατηγορία (Παράρτημα Ι, Κανονισμού 1333/2008), ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία του προσθέτου ή τον αριθμό Ε
Για παράδειγμα, εάν σε ένα τρόφιμο προστίθεται αμαράνθη τότε στον κατάλογο συστατικών δηλώνεται ως εξής:
Χρωστική: Αμαράνθη, ή Χρωστική: Ε123 ή Χρωστική: Αμαράνθη (Ε123)
Ειδικά για τα συστατικά που ανήκουν στην κατηγορία των τροποποιημένων αμύλων, δεν απαιτείται η αναγραφή του ονόματος ή του αριθμού Ε.
Στην περίπτωση που ένα πρόσθετο ανήκει σε πλείονες λειτουργικές κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του μέσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο

Δείτε επίσης: Νομοθεσία – Πρόσθετα τροφίμων

© 2024 foodbites