Τι δεν απαιτείται να δηλώνεται στον κατάλογο των συστατικών ενός τροφίμου ως προς τα πρόσθετα που περιέχει;

Δεν απαιτείται η αναγραφή στον κατάλογο των συστατικών
α) προσθέτων και ενζύμων
•    των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιέχονταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου αυτού, σύμφωνα με την αρχή της, υπό τον όρο ότι δεν εξυπηρετούν κανέναν τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν
•    που χρησιμοποιούνται ως τεχνολογικά βοηθήματα

β) ουσιών που δεν είναι πρόσθετα τροφίμων αλλά χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο σκοπό όπως τα τεχνολογικά βοηθήματα και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή

Δείτε επίσης : Νομοθεσία – Πρόσθετα

© 2023 foodbites