Νέα παραρτήματα για πρόσθετα

 

Εκδόθηκαν την 11η Νοεμβρίου 2011 οι νέοι κοινοτικοί κατάλογοι που τροποποιούν τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008 σχετικά με τα επιτρεπόμενα πρόσθετα.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν

Κανονισμός 1129/2011 για τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 1333/2008

Κανονισμός 1130/2011 για τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη νομοθεσία που διέπει τα πρόσθετα τροφίμων μπορείτε να δείτε από την ενότητα Νομοθεσία & Προδιαγραφές à Πρόσθετα

© 2023 foodbites