385

Νέος Κανονισμός για την επισήμανση των τροφίμων

Εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2011 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο νέος Κανονισμός 1169/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων. Πρόκειται στην ουσία για τη νέα κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει οριζόντια θέματα της επισήμανσης , παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων.
Με την έκδοση του Κανονισμού 1169/2011 καταργούνται (μεταβατική περίοδος έως 13 Δεκεμβρίου 2014) τα παρακάτω νομοθετικά κείμενα:

  1. Οδηγία 87/250 (αναγραφή του ογκομετρικού αλκοολικού τίτλου κατά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών)
  2. Οδηγία 90/496 (διαθρεπτική επισήμανση)
  3. Οδηγία 1999/10 (παρεκκλίσεις κατά την επισήμανση)
  4. Οδηγία 2000/13 (επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων)
  5. Οδηγία 2002/67 (επισήμανση τροφίμων που περιέχουν κινίνη και καφεΐνη)
  6. Οδηγία 2008/5 (αναγραφή επιπλέον ενδείξεων στην επισήμανση των τροφίμων)
  7. Κανονισμός 608/2004 (επισήμανση των τροφίμων και των συστατικών τροφίμων με προσθήκη φυτοστερόλων και φυτοστανόλων

Περιηγηθείτε στα βασικά σημεία του Κανονισμού και τις αλλαγές που επιφέρει από την ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα την ενότητα Επισήμανση Τροφίμων

 


 

Tags: ,

© 2023 foodbites