Βιολογική Γεωργία

Κοινοτική Νομοθεσία

Από τον Ιανουάριο του 2009 έχει τεθεί σε ισχύ το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία. Σκοπός του νέου νομικού πλαισίου είναι να οριστεί μια νέα διαδικασία για τη συνεχή ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Στόχος είναι τα αειφόρα συστήματα καλλιέργειας και η ποικιλία προϊόντων υψηλής …

Continue Reading

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Κοινοτική Νομοθεσία

Γενικά – Οριζόντια νομοθεσία

Επισήμανση ΓΤΟ

Στον Κανονισμό 1829/2003 περιγράφονται οι απαιτήσεις της επισήμανσης για τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) καθώς και για τρόφιμα που περιέχουν συστατικά που προέρχονται από ΓΤΟ

Δεν απαιτείται ειδική επισήμανση στα τρόφιμα που περιέχουν υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται

Continue Reading

πρόσθετα

additives 35020498

Πρόσθετα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Εγκεκριμένα πρόσθετα
Πρόσθετο είναι κάθε φυσική ή τεχνητή ουσία που συνήθως δεν καταναλώνεται ως τρόφιμο και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στο τρόφιμο γίνεται για συγκεκριμένους τεχνολογικούς σκοπούς (συντήρηση, ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων,κλπ). Τα πρόσθετα πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά αξιολογούνται ως προς την επικινδυνότητα και τις ποσότητες στις …

Continue Reading

Υπολείμματα φαρμάκων & μολυντές

Α. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Κοινοτική Νομοθεσία

Στον Κανονισμό 396/2005 καθορίζονται ανώτατα όρια (MRLs) για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επειδή τα Παραρτήματα του Κανονισμού επικαιροποιούνται συνεχώς μπορείτε να δείτε την on-line βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων.  Ανατρέχοντας στον Κανονισμό 1107/2009 μπορείτε να

Continue Reading

Υλικά σε επαφή

Κοινοτική Νομοθεσία

Γενικά – Οριζόντια νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1935/2004 περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα

Επίσης στον Κανονισμό 2023/2006, περιγράφονται οι Ορθές Παραγωγικές Πρακτικές για την παραγωγή υλικών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα

Continue Reading

baby foods 85771558

Τρόφιμα για ειδικές ομάδες πληθυσμού

Ενωσιακή Νομοθεσία

Τα τρόφιμα της κατηγορίας αυτής ρυθμίζονται από τον  Κανονισμό 609/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, για τρόφιμα ειδικών διατροφικών σκοπών και ολική αντικατάσταση της δίαιτας για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. 

Με την έκδοση του Κανονισμού …

Continue Reading

Νέα Τρόφιμα

 

Κοινοτική Νομοθεσία

Ο Κανονισμός 258/97 περιγράφει τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την έγκριση και διάθεση νέων τροφίμων και συστατικών

Δείτε εδώ τις εγκριτικές και απορριπτικές αποφάσεις για τη χρήση νέων τροφίμων & συστατικών

 

 

Βοηθητικά έγγραφα

1. Αιτήσεις για έγκριση νέων τροφίμων

2. Ειδοποιήσεις του Άρθρου 5 του

Continue Reading

Συμπληρώματα διατροφής

Κοινοτική Νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 διέπει την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

 

Βοηθητικά έγγραφα

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση άλλων ουσιών εκτός από τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία στα συµπληρώµατα διατροφής

 

Κατάλογος ουσιών που υποβλήθηκαν βάσει της Οδηγίας 2002/46 (άρθρο

Continue Reading

εμπλουτισμός

Εμπλουτισμός

Κοινοτική Νομοθεσία

Ο Κανονισμός 1925/2006 (ενοποιημένο κείμενο) διέπει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

Στον Κανονισμό αυτό γίνεται αναφορά στις επιτρεπόμενες μορφές βιταμινών και ανόργανων συστατικών με τις οποίες μπορούν να εμλουτίζονται τα τρόφιμα, οι κανόνες επισήμανσής τους και

Continue Reading

Γενικές Αρχές

Κοινοτική Νομοθεσία

Τρόφιμα

Οι βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων περιγράφονται στον Κανονισμό 178/2002.

Τα βασικά σημεία που εισάγει ο Κανονισμός αυτός είναι:

  • Δίνονται βασικοί ορισμοί (τρόφιμο, υπεύθυνος επιχείρησης, ιχνηλασιμότητα, κλπ)
  • Η ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών για την ασφάλεια των τροφίμων / ζωοτροφών που παρέχουν
  • Η υποχρέωσή

Continue Reading

claims,labelling,επισήμανση,ισχυρισμοί

health claim

Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

 

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενικά

Το καθεστώς υποβολής, έγκρισης και χρήσης ισχυρισμών διατροφής και υγείας διέπεται από τον Κανονισμό 1924/2006 (ενοποιημένο κείμενο)

Τί είναι ισχυρισμός διατροφής

Ισχυρισμός διατροφής είναι κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί η οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τρόφιμο διαθέτει ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες, λόγω της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) …

Continue Reading

© 2022 foodbites