Νέες αναλυτικές εφαρμογές FT-IR για προσδιορισμό των trans λιπαρών οξέων σε τρόφιμα

H κατανάλωση λιπαρών υλών με υψηλή περιεκτικότητα σε trans-λιπαρά οξέα και τροφίμων που τα περιέχουν σε υψηλά ποσοστά, κατηγορείται για την αρνητική τους επίδραση στις διάφορες μεταβολικές δραστηριότητες του οργανισμού και κυρίως για την αρνητική επίδρασή τους στην υγεία της καρδιάς. Τα trans – λιπαρά οξέα μπορεί να προκύψουν κυρίως από την επεξεργασία των διαφόρων λιπαρών υλών (όπως κυρίως η υδρογόνωση) προς επίτευξη ιδιοτήτων των λιπαρών που εξυπηρετούν διάφορους τεχνολογικούς σκοπούς στην παραγωγή τροφίμων (ζαχαροπλαστική, αρτοποιία κλπ), όμως και φυσικώς μπορεί να περιλαμβάνονται σε διάφορα είδη λιπαρών υλών.

H βιομηχανία τροφίμων βρίσκεται σε πορεία μείωσης της χρήσης τους, όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, καθώς επίσης προσπαθεί να εξελίξει τεχνολογίες (πχ ενδοεστεροποίηση) για να αποφύγει τη δημιουργία τους κατά τις διάφορες επεξεργασίες των λιπαρών υλών. Επιπλέον οι σύγχρονες διατροφικές συστάσεις και η νομοθετικές απαιτήσεις κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση προτείνοντας και επιβάλλοντας πολλές φορές την αποφυγή τους στα πλαίσια της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.
Ο προσδιορισμός των trans-λιπαρών οξέων για τους παραπάνω λόγους γίνεται πλέον απαίτηση που ξεπερνά τις ανάγκες παρακολούθησής τους μόνο ως παράμετρο επεξεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο. Μια νέα τεχνική που πλέον εφαρμόζεται και υποστηρίζει τον προσδιορισμό των απομονωμένων trans-λιπαρών οξέων τους με πολύ μεγάλη ακρίβεια, είναι η φασματοσκοπική μέθοδος FT-IR, η οποία βρίσκεται και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της επίσημης μεθόδου του AOCS.
Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής FT-IR, πλέον της ακρίβειας, αξιοπιστίας και της ταχύτητας που προσφέρει δίνεται και η δυνατότητα χρήσης του ίδιου εξοπλισμού και για πληθώρα άλλων αναλυτικών εφαρμογών με τη ίδια συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.brukeroptics.com

Ετικέτες:

© 2024 foodbites