espen logo

H σημασία της διατροφής στο Νοσοκομείο και το 34ο Συνέδριο της ESPEN

Από τον Χάρη Δημοσθενόπουλο -MmedSci.SRD
Προϊστάμενο του Διαιτολογικού Τμήματος – Λαϊκό Νοσοκομείο

Πραγματοποιήθηκε στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2012 το 34ο Ετήσιο συνέδριο της ΕSPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) στη Βαρκελώνη. Στο συνέδριο αυτό κάθε χρόνο παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και τα επιστημονικά δεδομένα, μέσα από μελέτες και έρευνες, στον τομέα της κλινικής διατροφής και της εντερικής-παρεντερικής σίτισης των ασθενών στα νοσοκομεία και άλλους χώρους νοσηλείας.

Το συνέδριο παρακολούθησαν γιατροί, διαιτολόγοι και νοσηλευτές από πολλές χώρες του κόσμου ενώ οι μεγάλες εταιρείες του χώρου παρουσίασαν τα νέα τους προϊόντα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, που δεκαετίες τώρα επισημαίνουν ακόμα και οι εκπρόσωποι από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες, είναι αυτό της κακής θρέψης (malnutrition), τόσο γενικά όσο πιο ειδικά στα άτομα που νοσηλεύονται. Και η ανησυχία έχει να κάνει τόσο με το ίδιο το θέμα της υγείας και αποθεραπείας των ατόμων αυτών, που λόγω της κακής θρέψης καθυστερεί ή έχει και μοιραία συνέπεια για πολλούς ασθενείς όσο και με τα οικονομικά μεγέθη της υγείας αφού ένας όχι καλά σιτιζόμενος ασθενής θα  παραμείνει περισσότερο στο νοσοκομείο, επιβαρύνοντας το σύστημα υγείας της χώρας του.
Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται σε μεμονωμένες μελέτες αλλά και στα συνολικά στοιχεία που παρουσιάζονται μέσα από την πρωτοβουλία του NUTRITION DAY. Το “Nutrition Day” διεξάγεται από το 2003 σε πολλές χώρες στον κόσμο και αποτελεί μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση, την ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση της νοσοκομειακής δυσθρεψίας. Ο σκοπός της διενέργειας της διαδικασίας αυτής είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η κάθε κλινική, σχετικά με τη θρέψη των ασθενών της, να εντοπισθούν προβλήματα και αδυναμίες στη διαδικασία της παροχής φαγητού και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να δοθούν λύσεις. Ουσιαστικά σε όλα τα κέντρα που συμμετέχουν, την ίδια ημέρα (για το 2012 η ημέρα συλλογής των στοιχείων για το nutrition Day είναι η 8η Νοεμβρίου) γίνεται συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από τους διαιτολόγους για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε επιλεγμένες κλινικές έτσι ώστε να εξακριβωθεί πόσο η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο  επηρεάζει την έκβαση της υγείας του ασθενούς, την ποιότητα ζωής αλλά και το κόστος νοσηλείας, στοιχείο πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στις ημέρες μας.
Στο συνέδριο της Βαρκελώνης παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της ελληνικής nutrition day με συμμετοχή 230 ασθενών, από πέντε ελληνικά νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεταξύ των πολλών μεταβλητών της διατροφικής αξιολόγησης ένας σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της διάρκειας νοσηλείας (LOS) φάνηκε ότι είναι το ποσοστό της ακούσιας απώλειας του σωματικού βάρους, κατά τη διάρκεια της περιόδου, το τελευταίο τρίμηνο πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που προκύπτει και υπογραμμίζει την ανάγκη για την ανάληψη δράσης σε ένα πρώιμο στάδιο, μετά την εισαγωγή των ασθενών και επομένως είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να αξιολογείται κατά τη διάρκεια ρουτίνας με καταγραφή στο ιστορικό του ασθενούς.
Γενικά η διατροφή στα νοσοκομεία είναι ένα σημαντικό θέμα στο οποίο δυστυχώς ακόμα δεν έχει δοθεί η βαρύτητα και η προσοχή όπως πρέπει. Σε αυτό συμβάλει:

  • το περιορισμένο διαιτολογικό προσωπικό στα περισσότερα νοσοκομεία
  • η υποτίμηση και η μειωμένη γνώση σχετικά με το ρόλο μιας σωστής διατροφικής αξιολόγησης και αμέσως μετά παρέμβασης μέσω της συμβατικής διατροφής (φαγητό νοσοκομείου)
  • η μη επαρκής δυνατότητα χορήγησης εξειδικευμένων διατροφικών συμπληρωμάτων, από το φαρμακείο των νοσοκομείων, μέσω εντερικής ή παρεντερικής σίτισης, τα οποία μπορούν αποδεδειγμένα να μειώσουν το χρόνο νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ ή στις κλινικές.

Χάρης Δημοσθενόπουλος MmedSci.SRD
Προϊστάμενος του Διαιτολογικού Τμήματος – Λαϊκό Νοσοκομείο

© 2024 foodbites