Όροι χρήσης

Ο παρόν δικτυακός τόπος λειτουργεί από την FoodBites. Η χρήση του , οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο του υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης. Αν θεωρείτε τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Χρήση Υλικού
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), τα κείμενα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο  www.foodbites.eu  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της FoodBites . Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.foodbites.eu , χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα ή την ονομασία των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.foodbites.eu
Τα ενυπόγραφα άρθρα αντανακλούν τη γνώμη του συγγραφέα και όχι απαραίτητα και τη γνώμη της FoodBites.
Ως προς τα άρθρα που αναφέρονται σε θετικές επιδράσεις από την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων στην υγεία του ανθρώπου:
Τα άρθρα είναι μόνον ενημερωτικά. Δεν παρέχουν συστάσεις κατανάλωσης ή άλλης χρήσης. Για οποιαδήποτε χρήση απαιτούνται εξατομικευμένες συμβουλές, που πρέπει να ζητήσετε από τον γιατρό και από τον διαιτολόγο σας. Οι πληροφορίες για τη σχέση της διατροφής με ευεργετικά αποτελέσματα στην υγεία που αναφέρονται προέρχονται από ερευνητικά επιστημονικά δεδομένα. Δεν αποτελούν εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας. Για σχετική πληροφόρηση ενημερωθείτε απο τη σχετική ενότητα του Foodbites για τους ισχυρισμούς διατροφής & υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

Σύνδεση με Άλλους Δικτυακούς Τόπους
Αυτός ο τόπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους Δικτυακούς Τόπους που λειτουργούν από τρίτα μέρη. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση και την ενημέρωση των χρηστών. Αυτοί οι Δικτυακοί Τόποι ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους Όρους, τους οποίους σας συνιστούμε να αναγνώσετε εάν τους επισκεφθείτε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των Δικτυακών Τόπων, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται μέσων των Τόπων αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση των Τόπων αυτών.

Προσωπικά δεδομένα
Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο για τη συμμετοχή του στις διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου. Περαιτέρω ο διαχειριστής του site θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το www.foodbites.eu  διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του site μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει μαζί μας και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του

© 2024 foodbites