Ινοσινικό νάτριο (Ε631), Sodium inosinate (E631)

Ενισχυτικό γεύσης που χρησιμοποιούνται συνήθως συνδυαστικά με το γλουταμινικό μονανάτριο και το γουανυλικό νάτριο γιατί εμφανίζουν συνεργιστική δράση και μάλιστα σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα σε σχέση με αυτό (περίπου 2% επί του συνολικά περιεχόμενου γλουταμινικού).
Είναι επιτρεπόμενο πρόσθετο από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και παράγεται από ενζυμική δράση σε συγκεκριμένο εκχύλισμα βιομάζας βακτηρίων.

© 2023 foodbites