Αλκοολική ζύμωση, alcoholic fermentation

Η διεργασία μετατροπής υποστρωμάτων σακχάρων προς παραγωγή αιθανόλης από την επίδραση ζυμών, μυκήτων και βακτηρίων και υπό αναερόβιες συνθήκες. Σε αυτή τη διαδικασία η γλυκόζη μετατρέπεται σε πυρουβικό οξύ το οποίο στη συνέχεια αποκαρβοξυλιώνεται σε ακεταλδεϋδη η οποία ανάγεται σε αιθανόλη.

© 2024 foodbites