Μπεϊκιν παουντερ, baking powder

Μίγμα διαφόρων συστατικών που με την προσθήκη νερού και κατάλληλης θερμοκρασίας αντιδρά και απελευθερώνει αέριο διοξείδιο του άνθρακα. Η πηγή του διοξειδίου του άνθρακα είναι το διττανθρακικό νάτριο και το οποίο με την επίδραση του οξέος που περιέχει το μίγμα απελευθερώνει το αέριο. Η επιλογή του οξέος που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζει και τη στιγμή της αντίδρασης και απελευθέρωσης του αερίου αναλόγως της χρήσης και του επιθυμητού αποτελέσματος. Για άμεση αντίδραση χωρίς θέρμανση χρησιμοποιείται συνήθως όξινο τρυγικό κάλιο ενώ για απελευθέρωση αερίου κατά τη διάρκεια του ψησίματος χρησιμοποιούνται πυροφωσφορικό νάτριο, όξινο φωσφορικό ασβέστιο κλπ για την απελευθέρωση του αερίου κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

© 2024 foodbites