Ισοδύναμο Δεξτρόζης, Dextrose Equivalent – DE

Ένδειξη της περιεκτικότητας σε ανάγοντα σάκχαρα που υπολογίζεται ως επί (%) άνυδρη δεξτρόζη επί συνόλου ξηράς ουσίας.  Η καθαρή δεξτρόζη έχει DE 100.

© 2024 foodbites