Ηλεκτρολύτες, Electrolytes

Στοιχεία σε υγρή ή στερεή μορφή που ερχόμενα σε επαφή ή διαλυόμενα σε νερό διίστανται σε ιόντα και άγουν τον ηλεκτρισμό. Συνήθως αναφέρονται σε ανόργανα στοιχεία που περιέχουν νάτριο, κάλλιο, ασβέστιο κλπ τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον οργανισμό και ιδιαίτερα στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών στον οργανισμό κυρίως μετά από έντονη δραστηριότητα που συνοδεύεται και από απώλεια υγρών (πχ άθληση κλπ). Αποτελούν συστατικά των αθλητικών ποτών.

© 2024 foodbites