Πολυμερισμός, Polymerism

Χημική αντίδραση όπου απλά μόρια (μονομερή) συνδυάζονται με αποτέλεσμα τον σχηματισμό τρισδιάστατων δικτύων ή μορίων μεγάλης ανθρακικής αλυσίδας (πολυμερή). Τα πολυμερή που παράγονται με αυτό τον τρόπο έχουν διαφορετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες από τις αρχικές ενώσεις ο πολυμερισμός είναι το σπουδαιότερο στάδιο παρασκευής ρητινών και πλαστικών. Ο πολυμερισμός εφαρμόζεται σε ακόρεστες ενώσεις, όπως είναι τα βινυλοπαράγωγα, τα παράγωγα του βουταδιένιου (συνθετικό καουτσούκ), του ακρυλικού οξέος, το στυρόλιο κλπ. και πραγματοποιείται μόνος του ή παρουσίας θερμότητας, φωτός ή καταλυτών. Με τη μέθοδο του πολυμερισμού παρασκευάζονται πολυμερή σώματα που έχουν την ίδια σύσταση με τα αρχικά μονομερή όπως πχ νCH2=CH2—>(-CH2-CH2-)ν. Αντίθετα με τη μέθοδο της πολυσυμπύκνωσης παράλληλα με το σχηματισμό μεγαλομοριακής ενώσεως αποχωρίζονται και μικρομοριακά προϊόντα, όπως νερό, υδροχλώριο, αλκοόλη.

© 2024 foodbites