Πολυμορφισμός, Polymorphism

Χαρακτηριστική φυσική ιδιότητα των λιπιδίων. Τα λιπίδια εμφανίζονται με περισσότερες της μιας κρυσταλλικές δομές και έτσι ένα λιπίδιο εμφανίζει περισσότερα του ενός Σημεία Τήξεως. Η πολυμορφική συμπεριφορά ενός λιπιδίου επηρεάζεται από τον συνολικό αριθμό λιπαρών οξέων και από την κατανομή των τριγλυκεριδίων στο μόριο του λιπιδίου

© 2024 foodbites