παγωτό

pagoto

Αναθεώρηση της ελληνικής εθνικής νομοθεσίας για το παγωτό

 

 

Αναθεωρήθηκε με την απόφαση 369/2011 του ΑΧΣ η εθνική νομοθεσία για το παγωτό. Η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1390 Β΄/27.04.2012).

Με την απόφαση αυτή αναθεωρείται το άρθρο 137 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών. Τα βασικότερα σημεία της νέας νομοθεσίας είναι:

  1. Διευρύνεται ο ορισμός του

Περισσότερα

labelling,επισήμανση

372

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την επισήμανση των τροφίμων

Ο νέος Κανονισμός 1169/2011  για “την παροχή πληροφοριών στον καταναλωτή τροφίμων”, είναι το πιο πρόσφατο νομικό κείμενο της ΕΕ που αφορά σε οριζόντια θέματα επισήμανσης, παρουσίασης και διαφήμισης τροφίμων.  Μέσα από το άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε  σε αδρές γραμμές τα βασικά του σημεία και τί αλλαγές φέρνει

Περισσότερα

επισήμανση

juice 83253790

Νέα οδηγία για τους χυμούς φρούτων

Εκδόθηκε την 19η Απριλίου 2012 η Οδηγία 2012/12 για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2001/112 σχετικά με τους χυμούς φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα για τη σχετική νομοθεσία στη σελίδα μας

Περισσότερα

εμπλουτισμός

eu-legal 38625055

Εφαρμοστικά μέτρα Κανονισμού 1925/2006

Για το άρθρο 8 του Κανονισμού 1925/2006 (εμπλουτισμός τροφίμων) , παράγραφος 4, (Απαγορευμένες ουσίες, ουσίες με περιορισμό χρήσης ή ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση) προβλέπεται η θέσπιση εφαρμοστικών μέτρων.

Εκδόθηκε την 11η Απριλίου 2012 ο Κανονισμός 307/2012  για τη θέσπιση εφαρμοστικών μέτρων σχετικά με τον καρορισμό της διαδικασίας που περιγράφεται …

Περισσότερα

ελαιόλαδο

olives on branch 91927373

Τροποποίηση του Κανονισμού για την εμπορία ελαιολάδου

Με τον Κανονισμό 357/2012 της 24ης Απριλίου 2012, τροποποιείται η παράγραφος 2, του άρθρου 12 του Κανονισμού 29/2012 ως προς το χρόνο παραμονής στην αγορά των προιόντων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1019/2002.

Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί και σημανθεί στην Ένωση ή έχουν εισαχθεί στην …

Περισσότερα

foodcolors

Τροποποίηση όρων χρήσης προσθέτων

 


Εκδόθηκε την 16η Μαρτίου 2012 ο Κανονισμός 232/2012.

Με τον Κανονισμό 232/2012 , τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1333/2008, όσον αφορά τους όρους και τα επίπεδα χρήσης των ουσιών κίτρινο της κινολίνης (E 104), κίτρινο sunset FCF/κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) και πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A …

Περισσότερα

eu-legal 38625055

Έκδοση νέου Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων

Εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 231/2012 της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα των παραρτημάτων ΙΙ & ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008. Με την έκδοση του Κανονισμού καταργούνται οι Οδηγίες 2008/60/ΕΚ, 2008/84/ΕΚ και 2008/128/ΕΚ από την 1η Δεκεμβρίου 2012. Επίσης προβλέπονται μεταβατικά μέτρα. Συγκεκριμένα, τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα …

Περισσότερα

sportswomen

Υπό αναθεώρηση η νομοθεσία για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικές διατροφικές χρήσεις

Υπό αναθεώρηση βρίσκεται η κοινοτική νομοθεσία που αφορά στα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικές διατροφικές χρήσεις (PARNUTS). Η ανάγκη για αναθεώρηση προήλθε από δυο βασικούς λόγους:

Πρώτον, η υπάρχουσα νομοθεσία με τις οδηγίες που αναθεωρούνται συνεχώς δημιουργεί προβλήματα τόσο στις επιχειρήσεις τροφίμων όσο και στις αρμόδιες αρχές ως προς την …

Περισσότερα

labelling,επισήμανση

honey

Αλλαγή στην ελληνική εθνική νομοθεσία για την επισήμανση του μελιού

Αναθεωρήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012 η ελληνική εθνική νομοθεσία για το μέλι και συγκεκριμένα το άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.

Η αναθεώρηση αυτή, τροποποιεί τους κανόνες επισήμανσης του μελιού. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζεται ότι σε περίπτωση μελιού που προκύπτει από ανάμιξη μελιού από διάφορες χώρες (κράτη μέλη …

Περισσότερα

john dalli

Δήλωση του Επιτρόπου κ. John Dalli για ισχυρισμούς υγείας

Dalli :  “Καλά νέα για τους καταναλωτές που μπορούν πλέον να έχουν τη βεβαιότητα ότι οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα είναι ακριβείς

Στη συνεδρίαση της Κανονιστικής Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων της 5ης Δεκεμβρίου 2011, εγκρίθηκε από τα Κράτη – …

Περισσότερα

labelling,επισήμανση

385

Νέος Κανονισμός για την επισήμανση των τροφίμων

Εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2011 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο νέος Κανονισμός 1169/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων. Πρόκειται στην ουσία για τη νέα κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει οριζόντια θέματα της επισήμανσης , παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων.
Με την έκδοση του …

Περισσότερα

© 2023 foodbites