Διαβάζω την ετικέτα στα αυγά

Στην ετικέτα βλέπω ότι τα αυγά είναι Κατηγορίας Α. Τι σημαίνει αυτό;
Τα αυγά ανάλογα με την ποιότητά τους ταξινομούνται στις κατηγορίες Α και Β.
Τα αυγά της κατηγορίας Α παρουσιάζουν  τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά.
α) κέλυφος και κελυφική μεμβράνη: κανονικό σχήμα, καθαρά και ανέπαφα
β) αεροθάλαμος: ύψος όχι μεγαλύτερο …

Περισσότερα

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας

Τι είναι η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (minimum durability);
Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο χρόνος ζωής του προϊόντος, δηλαδή το διάστημα εκείνο για το οποίο το τρόφιμο διατηρεί τα προδιαγεγραμένα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του . Περιγράφεται στην επισήμανση με τη χρήση των φράσεων: «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από

Περισσότερα

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την επισήμανση των αλλεργιογόνων;

Ποια είναι τα αλλεργιογόνα συστατικά που πρέπει να δηλώνονται στον κατάλογο των συστατικών;
Στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1169/2011 αναφέρονται οι ουσίες που προκαλούν δυσανεξίες ή αλλεργίες και πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο των συστατικών.

Υπάρχουν εξαιρέσεις σε συτόν τον κατάλογο;
Ναι, οι οποίες αναφέρονται επίσης στο Παράρτημα ΙΙ του …

Περισσότερα

Ποιες οι ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για τις χρωστικές;

Όταν σε ένα τρόφιμο προστίθενται μία ή περισσότερες από τις χρωστικές

  • Κίτρινο Sunset (E 110)
  • Κίτρινο Κινολίνης (E 104)
  • Καρμοϊσίνη (Ε 122)
  • Ερυθρό Allura (E 129)
  • Ταρτραζίνη (Ε102)
  • Πονσώ 4R (Ε124)

Τότε στην επισήμανση του τροφίμου προστίθεται η δήλωση «μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και την προσοχή

Περισσότερα

Ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης για όσα τρόφιμα περιέχουν γλυκαντικά;

1.    Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα γλυκαντικά επισημαίνονται με την προσθήκη της δήλωσης «με γλυκαντικά» η οποία συνοδεύει την ονομασία του τροφίμου
2.    Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή περισσότερα πρόσθετα σάκχαρα και ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα γλυκαντικά  επισημαίνονται με την προσθήκη της δήλωσης «με σάκχαρα και

Περισσότερα

Τι δεν απαιτείται να δηλώνεται στον κατάλογο των συστατικών ενός τροφίμου ως προς τα πρόσθετα που περιέχει;

Δεν απαιτείται η αναγραφή στον κατάλογο των συστατικών
α) προσθέτων και ενζύμων
•    των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιέχονταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου αυτού, σύμφωνα με την αρχή της, υπό τον όρο ότι δεν εξυπηρετούν κανέναν τεχνολογικό σκοπό στο τελικό …

Περισσότερα

Τι απαιτείται να δηλώνεται στον κατάλογο των συστατικών ενός τροφίμου ως προς τα πρόσθετα που περιέχει;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1169/2011, τα πρόσθετα θεωρούνται συστατικά και συνεπώς πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο των συστατικών
Ο γενικός κανόνας που ισχύει για την επισήμανση των προσθέτων, είναι ότι αναγράφεται η λειτουργική τους κατηγορία (Παράρτημα Ι, Κανονισμού 1333/2008), ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία του προσθέτου ή τον αριθμό …

Περισσότερα

© 2022 foodbites