Συμπληρώματα διατροφής

Ενωσιακή Νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 διέπει την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

Βοηθητικά έγγραφα

Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη χρήση άλλων ουσιών εκτός από τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία στα συμπληρώματα διατροφής

 

Εθνική νομοθεσία

Η Οδηγία 2002/46 έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο …

Περισσότερα

εμπλουτισμός

Εμπλουτισμός

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Κανονισμός 1925/2006  διέπει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα. Στον Κανονισμό αυτό γίνεται αναφορά στις επιτρεπόμενες μορφές βιταμινών και ανόργανων συστατικών με τις οποίες μπορούν να εμπλουτίζονται τα τρόφιμα, οι κανόνες επισήμανσης τους και η διαδικασία …

Περισσότερα

Γενικές Αρχές

Ενωσιακή Νομοθεσία

O Κανονισμός 178/2002

Οι βασικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας τροφίμων περιγράφονται στον Κανονισμό 178/2002 . Τα βασικά σημεία που εισάγει ο Κανονισμός αυτός είναι:

  • Δίνονται βασικοί ορισμοί (τρόφιμο, υπεύθυνος επιχείρησης, ιχνηλασιμότητα, κλπ.)
  • Η ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών για την ασφάλεια των τροφίμων / ζωοτροφών που παρέχουν

Περισσότερα

claims,labelling,επισήμανση,ισχυρισμοί

health claim

Ισχυρισμοί διατροφής & υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενικά

Το καθεστώς υποβολής, έγκρισης και χρήσης ισχυρισμών διατροφής και υγείας διέπεται από τον Κανονισμό 1924/2006 .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ισχυρισμός διατροφής είναι κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί η οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα τρόφιμο διαθέτει ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες, λόγω της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) ή της …

Περισσότερα

eu-legal 38625055

Νομοθεσία Τροφίμων

Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος που ενδιαφέρεται να γνωρίσει τη νομοθεσία τροφίμων , χάνεται μέσα σε διάφορες σελίδες και πηγές, προσπαθώντας να βγάλει άκρη
Μέσα από τη σελίδα αυτή θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε κωδικοποιημένη την νομοθεσία ελληνική και κοινοτική που εφαρμόζεται στον τομέα των τροφίμων καθώς και όποια …

Περισσότερα

labelling,επισήμανση

shutterstock 56991715

Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενικά – Οριζόντια νομοθεσία

Τα θέματα που αφορούν στην παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων ρυθμίζονται με τον Κανονισμό 1169/2011 . Δείτε εδώ κείμενο κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τον Κανονισμό 1169/2011

Επισήμανση αλλεργιογόνων

Η επισήμανση αλλεργιογόνων συστατικών είναι υποχρεωτική. Δείτε εδώ σχετικό κείμενο για την εφαρμογή των …

Περισσότερα

shutterstock 98440922

Υγιεινή τροφίμων

Ενωσιακή Νομοθεσία

Πακέτο Υγιεινής

Απόρροια της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια των τροφίμων και του Κανονισμού 178/2002, ήταν η δημιουργία του Πακέτου Υγιεινής που από 01/01/2006 εφαρμόζεται σε όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ. Μέχρι τη στιγμή εκείνη τα περισσότερα νομοθετικά κείμενα που αφορούσαν στην υγιεινή και ασφάλεια …

Περισσότερα

Έκδοση νέας παρτίδας γνωμοδοτήσεων ισχυρισμών υγείας

Εκδόθηκε από την EFSA η Τρίτη παρτίδα γνωμοδοτήσεων που αφορά σε ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13-1 του Κανονισμού 1924/2006. Στη συγκεκριμένη παρτίδα υπάρχουν 75 γνωμοδοτήσεις για 808 ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13-1.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΗΓΗ : EFSA

Περισσότερα

Αλλαγή του τρόπου κατάρτισης του κοινοτικού καταλόγου με τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς υγείας

Ανακοινώθηκε από την Ε. Επιτροπή η νέα διαδικασία κατάρτισης του κοινοτικού καταλόγου των εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας του άρθρου 13 του Κανονισμού 1924/2006 περί ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.

Τι αλλάζει

1. Λόγω του μεγάλου αριθμού ισχυρισμών υγείας που κατατέθηκαν στην EFSA η αρχική πρόβλεψη για έκδοση του

Περισσότερα

© 2022 foodbites