Τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Κρέας & αλιεύματα

Ενωσιακή νομοθεσία

Υγιεινή

Ισχύουν οι ειδικοί κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό 853/2004. Σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια κατά τον επίσημο έλεγχο ισχύουν τα όσα περιγράφονται στον Κανονισμό 2073/2005.

Επισήμανση

Για τα αλιεύματα, πέραν των γενικών κανόνων επισήμανσης, ισχύουν και οι απαιτήσεις του Κανονισμού 1379/2013

Ελληνική

Περισσότερα

john dalli

Δήλωση του Επιτρόπου κ. John Dalli για ισχυρισμούς υγείας

Dalli :  “Καλά νέα για τους καταναλωτές που μπορούν πλέον να έχουν τη βεβαιότητα ότι οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα είναι ακριβείς

Στη συνεδρίαση της Κανονιστικής Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων της 5ης Δεκεμβρίου 2011, εγκρίθηκε από τα Κράτη – …

Περισσότερα

labelling,επισήμανση

385

Νέος Κανονισμός για την επισήμανση των τροφίμων

Εκδόθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2011 στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ο νέος Κανονισμός 1169/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων. Πρόκειται στην ουσία για τη νέα κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει οριζόντια θέματα της επισήμανσης , παρουσίασης και διαφήμισης των τροφίμων.
Με την έκδοση του …

Περισσότερα

stevia,sweete,στέβια

stevia

Έγκριση χρήσης για τους γλυκοζίτες στεβιόλης

Με τον Κανονισμό 1131/2011 της 11ηςΝοεμβρίου 2011, εγκρίθηκε η χρήση γλυκοζιτών στεβιόλης σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων.

Οι γλυκοζίτες στεβιόλης είναι γλυκαντικά που παράγονται με εκχύλιση των φύλλων του φυτού Stevia rebaudiana.

Η EFSA όρισε το επίπεδο αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψής του (ADI) σε 4 mg/kg βάρους/ήμερα. Η χρήση

Περισσότερα

Νέα παραρτήματα για πρόσθετα

 

Εκδόθηκαν την 11η Νοεμβρίου 2011 οι νέοι κοινοτικοί κατάλογοι που τροποποιούν τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008 σχετικά με τα επιτρεπόμενα πρόσθετα.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν

Κανονισμός 1129/2011 για τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 1333/2008

Κανονισμός 1130/2011 για τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 1333/2008

 

Περισσότερες

Περισσότερα

Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Ενωσιακή Νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1829/2003 περιγράφονται οι απαιτήσεις της επισήμανσης για τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούν Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ) καθώς και για τρόφιμα που περιέχουν συστατικά που προέρχονται από ΓΤΟ.

Επίσης, ο Κανονισμός 1830/2003 σχετίζεται με την ιχνηλασιμότητα και επισήμανση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των τροφίμων που παρασκευάζονται …

Περισσότερα

πρόσθετα

additives 35020498

Πρόσθετα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Εγκεκριμένα πρόσθετα

Πρόσθετο είναι κάθε φυσική ή τεχνητή ουσία που συνήθως δεν καταναλώνεται ως τρόφιμο και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη στο τρόφιμο γίνεται για συγκεκριμένους τεχνολογικούς σκοπούς (συντήρηση, ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων, κλπ). Τα πρόσθετα πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά αξιολογούνται ως προς την επικινδυνότητα και …

Περισσότερα

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων & μολυντές

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Ενωσιακή Νομοθεσία

Στον Κανονισμό 396/2005 καθορίζονται ανώτατα όρια (MRL’s) για υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επειδή τα Παραρτήματα του Κανονισμού επικαιροποιούνται συνεχώς μπορείτε να δείτε την on-line βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων.

 

Μολυντές – Ρυπαντές

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία

Η διάθεση στην αγορά …

Περισσότερα

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία

Γενικά – Οριζόντια νομοθεσία

Στον Κανονισμό 1935/2004 περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα. Επίσης στον Κανονισμό 2023/2006, περιγράφονται οι Ορθές Παραγωγικές Πρακτικές για την παραγωγή υλικών που έρχονται σε άμεση επαφή με τα …

Περισσότερα

baby foods 85771558

Τρόφιμα για ειδικές ομάδες πληθυσμού

Ενωσιακή Νομοθεσία

Τα τρόφιμα της κατηγορίας αυτής ρυθμίζονται από τον  Κανονισμό 609/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου για τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, για τρόφιμα ειδικών διατροφικών σκοπών και ολική αντικατάσταση της δίαιτας για τον έλεγχο του σωματικού βάρους. 

Με την έκδοση του Κανονισμού καταργούνται οι …

Περισσότερα

Νέα Τρόφιμα

Ενωσιακή Νομοθεσία – το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός 2015/2283 περιγράφει τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την έγκριση και διάθεση νέων τροφίμων και συστατικών και αντικατέστησε τον Κανονισμό 258/97.

Ποια θεωρούνται νέα τρόφιμα

Τα νέα τρόφιμα είναι τρόφιμα τα οποία δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό στην ΕΕ πριν από τις …

Περισσότερα

© 2022 foodbites